Podjetje Izdelki Kontakt

Smo družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo, saj je danes v podjetju dejavna že 3. generacija. Začetki segajo v leto 1942. Takratna glavna dejavnost je bila ročno kovaštvo, umetnostno kovaštvo, podkovanje konj, itd.

V 60. letih smo v podjetju pričeli z mehanskim obdelovanjem kovin na klasičnih obdelovalnih strojih in tako se je razvila orodjarna v kateri še danes izdelujemo utopna in ostala orodja na sodobnih CNC strojih.

V 70. letih smo pričeli z kovanjem v utopih, kar je še danes naša primarna dejavnost. Danes na sodobnih strojih izdelamo 500 - 600 ton odkovkov iz jekla letno, kateri se uporabljajo predvsem v strojni, gradbeni in avtomobilski industriji.

Strokovnost, konkurenčnost, točnost dobav in kvaliteta so naši prioritetni cilji, katere vestno dosegamo.